Mesajul Rectorului

MESAJUL

Comandantului (rector) Academie Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

    Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” — este unica instituţie de învăţămînt militar superior din Republicii Moldova care asigură Forţele Armate ale Republicii Moldova, cu ofiţeri de înaltă calificare.

   În acest context, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, are o strategie bine determinată avînd la baza sa un concept de modernizare prin dezvoltare durabilă, centrată pe potenţial intelectual cu valorificarea excelenţei şi performanţei generate de acest potenţial ce şi creează imaginea Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” în societate.

Actualmente Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” are următoarele misiuni:

  • formarea ofiţerilor cu înalte capacităţi militare, academice, moral-etice, fizice şi lingvistice necesare pentru conducerea structurilor Forţelor Armate şi altor elemente ale sistemului de securitate naţională.
  • asigurarea studiilor militare profesionale continue, efectuarea instruirii lingvistice, pregătirea ofiţerilor şi subofiţerilor pentru rezerva Forţelor Armate.
  • asigurarea studiilor universitare la ciclul I studii licenţă, ciclul II studii masterat, pentru personalul militar şi civil încadrat în serviciu în structurile de securitate naţională, în concordanţă cu prevederile Procesului de la Bologna.
  • efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul sistemului de securitate naţională prin intermediul Centrului de Studii Strategice de Securitate şi Apărare.

Procesul didactic în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” se realizează în conexiune indispensabilă cu cercetarea ştiinţifică. Potenţialul didactico-stiinţific este orientat spre un înalt profesionalism, îmbinat cu studierea limbilor moderne şi a tehnologiilor informaţional.

Procesul de studii se realizează în conformitate cu planurile de studii şi programele analitice ajustate şi adaptate procesului de la Bologna.

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” îşi propune ridicarea valorii învăţămîntului militar naţional prin: sporirea calităţii educaţiei ca factor determinant al competitivităţii potenţialului uman autohton; dezvoltarea cercetării ştiinţifico-tehnice ca o componentă indispensabilă în formarea profesională a viitorilor ofiţeri; încurajarea mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice; asigurarea absolvenţilor academiei cu loc de serviciu garantat în marile unităţi şi unităţile militare ale Armatei Naţionale.

În cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” se implementează cele mai avansate tehnici şi metode de instruire şi evaluare, inclusiv instruirea în modul integrat, forme interactive, probleme de situaţie, aplicaţii tactice, stagii în marile unităţi unităţile militare, etc. Instituţia noastră este asigurată cu bază tehnico-materială dezvoltată, condiţii decente de trai şi odihnă pentru studenţii militari. Academia este în permanentă evoluţie şi ascensiune a procesului de studii impunîndu-se cu noi standarde în educaţia tinerilor şi cercetare militară, care pas cu pas se diseminează în procesul de pregătire profesională a viitorilor ofiţeri-apărători ai Patriei.

În acest context, sper că ve-ţi avea oportunitatea să ne vizitaţi instituţia, centrele de cercetare şi laboratoarele didactice ca să vă convingeţi de particularităţile care ne deosebesc în specificul peisajul universitar naţional.

Vă aşteptăm cu drag în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”!

Cu inalte considerațiuni și respect,

Rectorul (comandant) al Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”