Cercetare

Activitatea ştiinţifică se desfăşoară în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 589 din 14.05.2002, Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XVdin 15.07.2004, dispoziţiile şi instrucţiunile Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, ordinele şi rezoluţiile Ministrului apărării, Statutul Academiei, Regulamentul Consiliului ştiinţific al Academiei, ordinele comandantului (rector), alte legi şi acte normative şi cu prezentul Regulament.

Formele şi structurile de organizare ştiinţifică ale activităţii ştiinţifice sunt similare structurilor ştiinţifice civile, fiind însă racordate la specificul instituţiei (unităţii) militare.

Direcţiile de activitate ştiinţifică militară sunt stabilite de Senatul Academiei (Consiliul ştiinţific al Academiei).

În Academie activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în cadrul facultăţilor, catedrelor, centrelor şi diviziunilor/subdiviziunilor de cercetare ştiinţifică.

Organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică în Academie se efectuează în conformitate cu planurile de cercetare ştiinţifică, elaborate în cadrul facultăţilor, catedrelor, centrelor şi diviziunilor/subdiviziunilor de cercetare ştiinţifică, coordonate cu Secţia programe, cercetare ştiinţifică universitară şi doctorat şi aprobate de Consiliul ştiinţific al Academiei.

Personalul ştiinţific implicat în cercetarea ştiinţifică va respecta regulile deontologiei profesionale.