Cantonamente practice de artilerie

Posted on September 28, 2012 in Evenimente

Cantonamente practice de artilerie

Chişinău, 28 septembrie 2012 – În perioada 17 septembrie – 5 octombrie curent studenţii specialităţii artilerie din cadrul Academiei Militare  „Alexandru cel Bun” desfăşoară cantonamente de artilerie cu trageri de luptă la Baza militară de instruire Bulboaca.

Potrivit căpitanului Dumitru Parfeni lector la catedra artilerie, în timpul şedinţelor practice în cîmp studenţii anului III de studii, au misiunea de a executa trageri din armamentul de artilerie şi anume din tunul 2A36 calibru 152 mm la distanţa de 10 000 m şi obuzierul M30 calibru 122 mm la distanţa de 5 000 m din poziţie de tragere acoperită ce permite o lovitură directă la distanţă mare. În timpul şedinţelor fiecare student are posibilitatea de a executa trageri din armament de luptă, a menţionat căpitanul Parfeni.

Paralel cu exerciţiile de tragere studenţii desfăşoară şedinţe practice în cîmp la disciplinele de specialitate, cum ar fi tactica specială şi activitatea de luptă, unde studiază misiunile şi atribuţiile comandantului de pluton privind alegerea, pregătirea şi ocuparea punctului de comandă a bateriei cu executarea cercetării.

De menţionat că anual studenţii Academiei Militare „Alexandru cel Bun” desfăşoară şedinţe practice, în timpul a două ieşiri de campanie la Baza militară de instruire Bulboaca.