Ceremonia de absolvire a Cursului avansat ofițeri inferiori interarme

Posted on November 12, 2021 in Evenimente

Ceremonia de absolvire a Cursului avansat ofițeri inferiori interarme

La data de 12 noiembrie anul curent, în Academia Militară a Forțelor Armate “Alexandru cel Bun”, a avut loc ceremonia de absolvire a Cursului avansat de ofițeri inferiori interarme, organizat și desfășurat pe baza Centrului perfecționare continuă, subdiviziune de instruire și specializare profesională a instituției. Specializarea militară menționată vizează formarea competențelor și abilităților de conducere a companiilor/bateriilor, pentru efectivul din subordine.Cursul avansat ofițeri inferiori interarme a avut loc în perioada 20.09-12.11.2021, incluzând o durată a ciclului de lecții pe parcursul a 8 săptămâni, cu specializarea teoretică și practică subsecventă.