Centrul lingvistic

Centrul lingvistic din cadrul Academiei Militare a fost creat la 20 martie 2007, are scopul implementării concepţiei cu privire la Instruirea lingvistică în Armata Naţională şi racordarea procesului de instruire lingvistică la imperativele timpului.

Centrul lingvistic este responsabil de instruirea lingvistică cît şi de testarea cursanţilor în corespundere cu criteriile STANAG 6001, ediţia a 4-a.

Instruirea lingvistică are loc în corespundere cu programul de studiu ALC — American Language Course, oferit prin intermediul programului IMET de către Statele Unite ale Americii.

Datorită asistenţei Consiliului Britanic, se utilizează programul de studiu specializat (militar) CAMPAIGN1, CAMPAIGN2, CAMPAIGN3.

La moment centrul lingvistic dispune de o dotare performantă, ce include mijloace audio/video, TV LCD, laboratoare fonice (generaţia2-aşi 4-a).

În conformitate cu Programul IMET şi a planurilor de parteneriat, precum şi suportul Ambasadei SUA în RM, Academia Militară a beneficiat de un laborator fonic modern „SONY VIRTUOSO SOLOIST” de generaţia a 4-ace a fost instalat la AMFA.

Laboratorul contemporan menţionat dispune de tehnologie complet digitală fiind adaptată la multe stiluri de predare şi învăţare.

Profesorii pot comunica şi colabora cu studenţii cu uşurinţă, ghidîndu-i în cadrul unei platforme de învăţare multimodale, dotată cu proprietăţi bazate pe dezvoltarea abilităţilor interpersonale „ascultat”, care lărgesc experienţele studentului.

Anul 2010 marchează începutul testării competenţelor lingvistice şi stabilirii profilului lingvistic standardizat a militarilor şi civililor Armatei Naţionale în conformitate cu criteriile STANAG 6001. În acest sens a fost aprobat oficial „Instrucţiunea privind modul şi condiţiile de evaluare în cadrul Armatei Naţionale a cunoştinţelor de limbă engleză şi stabilirea profilului lingvistic standardizat”(XXXX­- link). Prezenta Instrucţiune reglementează modul si condiţiile de evaluare în cadrul Armatei Naţionale a cunoştinţelor de limbă engleză şi stabilirea profilului lingvistic standardizat cît şi modul de organizare şi desfăşurare a testului de evaluare a competenţelor lingvistice conform criteriilor STANAG 6001 şi Ghidul participantului la sesiunile de evaluare STANAG 6001.

Centrul lingvistic dispune de o dotare performantă, ce include mijloace audio/video, TV LCD, laboratoare fonice (generaţia 2-a şi 4-a). În conformitate cu Programul IMET şi a planurilor de parteneriat, precum şi suportul Ambasadei SUA în RM, AMFA a beneficiat de un laborator fonic modern “SONY VIRTUOSO SOLOIST” de generaţia a 4-a. Laboratorul contemporan menţionat dispune de tehnologie complet digitală fiind adaptată la multe stiluri de predare şi învăţare.