Cursuri de perfecţionare

Lista cursurilor Centrului de Perfecţionare Continuă:

  • Curs de pregătire a militarilor (ofiţeri de stat major, observatori militari) Armatei Naţionale destinaţi pentru executarea misiunilor de menţinere a păcii în Zona de Securitate a Republicii Moldova — o dată pe an, 15 zile;
  • Curs de pregătire a liderilor inferiori ai Armatei Naţionale destinaţi pentru executarea misiunilor de menţinere a păcii în Zona de Securitate a Republicii Moldova, operaţiuni de suport a păcii sub egida ONU, UE forţelor de coaliţie — o dată pe an, 15 zile;
  • Curs de pregătire a militarilor Armatei naţionale destinaţi pentru executarea misiunilor în calitate de observatori militari în cadrul operaţiunilor de menţinere a păcii sub egida ONU, UE, OSCE (desfăşurat în limba engleză) — o dată pe an, 3 săptămîni;
  • Curs de pregătire a militarilor în termen ai Armatei Naţionale destinat pentru executarea misiunilor de menţinere a păcii în Zona de Securitate a Republicii Moldova — 2 ori pe an, 1 săptămînă, în baza echipelor mobile de instruire;
  • Curs de instruire a militarilor predestinaţi pentru executarea misiunilor la posturile mixte de menţinere a păcii în Zona de Securitate a Republicii Moldova;
  • Cursuri de instruire a sergenţilor (nivelurile I, II, III);
  • Cursuri de instruire a subofiţerilor (nivelurile I, II);
  • Curs avansat interarme pentru efectivul de ofiţeri inferiori.