Militari absolvenţi a cursului de limbă germană

Publicat on iulie 11, 2017 în Evenimente

Militari absolvenţi a cursului de limbă germană

 CHIŞINĂU, 11 iulie 2017 – Un grup de militari ai Armatei Naţionale au absolvit cursul intensiv de bază de studiere a limbii germane şi au primit certificatele de competenţă lingvistică în timpul unei ceremonii organizate la Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Prezent la eveniment, Ataşatul militar al Republicii Federale Germane în Republica Moldova, cu sediul la Bucureşti, locotenent-colonelul Marc Ascui a înmânat certificatele de absolvire şi le-a urat succes.

Comandantul (rector) al Academiei Militare, colonel Sergiu Plop a subliniat că instruirea lingvistică, este parte integrantă a procesului de formare şi dezvoltare a carierei personalului în Armata Naţională şi oferă oportunităţi reale de a participa la cursuri de perfecţionare peste hotare.

Cursul a fost desfăşurat în cadrul Centrului Lingvistic al Academiei Militare unde participanţii au învăţat limba germană timp de 20 de săptămâni. Obiectivul principal fiind dezvoltarea performanţelor lingvistice la cele patru deprinderi (citit, ascultat, vorbit, scris) cu evaluarea la final de curs în conformitate cu criteriile STANAG 6001.