Aviz susținerea tezei de doctorat

Publicat on martie 16, 2022 în Anunţuri, Articole, Avize

Școala Doctorală „Științe militare și de securitate națională” anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe militare, cu tema:

„Modalități de organizare și întrebuințare a forțelor pentru operații speciale în războiul hibrid”.

Candidat: Octavian DACIN

Conducător de doctorat: Marian STANCU, dr. în științe militare, prof. univ.

Specialitatea: 581.01 – Artă Militară.

Data: 30 martie 2022, ora 14.00.

Adresa: MD-2000, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Haltei 23, bloc administrativ, Sala Senatului AMFA.

Susținerea va avea loc în format mixt. Link de conectare:

https://conference.army.md/SustinereapublicaatezeidedoctorAMFA

Teza de doctor poate fi consultată la:

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi remise Școlii Doctorale „Științe militare și de securitate națională”, la adresa de e-mail: [email protected]