În perioada 03 iulie – 28 iulie 2023, Academia Militară a Forţelor Armate anunţă concurs de admitere la studii superioare de licenţă.

Publicat on iunie 5, 2023 în Anunţuri, Avize, Evenimente

În perioada 03 iulie – 28 iulie 2023, Academia Militară a Forţelor Armate anunţă concurs de admitere la studii superioare de licenţă.

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” anunţă concurs de admitere pentru anul de studii 2023-2024, ciclul I, studii superioare de licenţă la specialităţile:

 • Conducerea subunităţilor de infanterie – 35 de locuri;
 • Conducerea subunităţilor de artilerie – 20 de locuri;
 • Conducerea subunităţilor de comunicaţii şi informatică – 20 de locuri.

Durata studiilor:3 ani, frecvenţa la zi, în limba de stat.

Studiile, cazarea, echipamentul şi alimentarea — sunt oferite GRATUIT

Absolvenţilor Academiei Militare li se acordă:

 • Gradul primar al corpului de ofiţeri „locotenent”.
 • Permis de conducere categoria „B” „C”.
 • Loc de serviciu garantat în una din unităţile militare ale Armatei Naţionale.

Actele necesare pentru admitere:

 1. Cerere — model de înscriere ( se depune la Centrele Militare Teritoriale (raionale şi municipale)
 2. Adeverinţa de naştere şi copia acesteia,
 3. Copia buletinului de identitate ale candidatului, părinţilor, soţiei (la necesitate) cu domiciliul permanent,
 4. Cazier judiciar eliberat de Direcţia Informaţii MAI (str. Hîncu, 3, municipiul Chişinău, tel.25-51-55),
 5. Copia diplomei de Bacalaureat,
 6. Referinţa de serviciu, eliberată de la locul de muncă sau de instituţia de invatământ absolvită,
 7. Certificat de confirmare a anticorpilor virusului HIV,
 8. Curriculum vitae (autobiografie),
 9. 6 – fotografii color 3×4 cm,
 10. Fişa examenului medical (de expertiză medico-militară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de învătământ militar, eliberată de comisiile de profil.Planul activităților desfășurării concursului de Admitere 2023, pentru ciclul I studii superioare de licență

Admiterea se va desfășura doar în baza dosarului care va fi depus la Centrul Militar Teritorial, conform vizei de reşedinţă permanentă a candidatului.

Informaţii suplimentare la telefonul: (022) 82-27-18