Infrastructură

     Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” este unica instituţie militară care instruiește resurse umane pentru corpul de ofiteri ai Armatei Naționale în componenţa căreia sunt dislocate un şir de subdiviziuni care asigură logistic, buna funcţionare a procesului de studii.

     Subdiviziunile logistice principale sunt: blocul administrativ, blocul de studii, biblioteca, cantina, baia, cazarmă şi căminul pentru studenţi.

   Blocul administrativ reprezintă edificiul central al academiei unde sunt concentrate structurile de conducere şi administrative necesare funcţionării eficiente şi continue a activităţii instituţiei.

      Blocul de studii pune la dispoziţie săli de studii, diverse laboratoare şi tir pentru trageri din armamentul de infanterie, dotate cu echipament performant care asigură buna desfăşurare a activităţii didactice din academie.

    Parcul de autovehicule este un element al infrastructurii academiei care pune la dispoziţie mijloace de tehnică auto, autospeciale şi blindate utilizate în studierea construcţiei, principiilor de funcţionare şi conducerii auto.

   Biblioteca universitară este dotată cu sală de lectură dotată cu mijloace tehnice de calcul conectate la internet. Biblioteca dispune de un fond de 55 000 exemplare de diversă literatură, pusă la dispoziţia beneficiarilor. Colecţia Bibliotecii este cu regularitate actualizată cu noi volume de carte şi monografii de ultimă apariţie. Literatura de specialitate şi literatura artistică din incinta bibliotecii este în limbile de comunicare internaţională engleză, franceză, germană, rusă, poloneză și chineză.

    Cantina academiei are menirea de a asigura cu hrană studenţii militari de trei ori pe zi. În componenţa cantinei sunt: săli de servire a mesei pentru studenţi şi militarii prin contract, diverse săli de prelucrare a produselor şi sala de fierbere pentru prepararea bucatelor. Capacitatea sălii de mese a cantinei academiei constituie 300 de locuri pentru o servire a hranei de trei ori pe zi.

    Cazărmile şi căminele puse la dispoziţia studenţilor sunt dotate cu mobilier şi echipament necesar pentru un trai decent al studenţilor.

   Punctul medical este o subdiviziune a instituţiei care acordă asistenţă medicală efectivului de militari şi personalului civil al academiei. Dispune de personal medical care are menirea de a preveni şi stabili diagnosticul medical al militarilor și angajaților civili ai instituției, fiind dotat cu utilaj necesar pentru examinarea primară a pacientului. În componenţa punctului medical sînt: birouri de examinare a pacienţilor, farmacie, cabinet stomatologic modern, saloane pentru pacienţi.

     Baia pusă la dispoziţia studenţilor este dotată cu 2 săli de duş, vestiar, şi cazangerie autonomă.

  Sala de festivități reprezintă un centru de organizare şi desfăşurare a evenimentelor cultural-artistice, conferinţe ştiinţifice, simpozioane. Activităţile desfăşurate în sala de conferințe a instituţiei sunt destinate educării şi instruirii unui complex de aptitudini creative ale studenţilor pe parcursul anilor de studii. Sala de festivități are o capacitate de 500 de locuri.