Publicaţii ştiinţifice

Publicaţii ştiinţifice ale cercetătorilor ştiinţifici ai centrului de studii strategice de apărare şi securitate al Academiei Militare „Alexandru cel Bun”

Monografie internaţională

XENOFONTOV, I. Războiul sovieto-afghan. Studiu de istorie verbală. Percepţii. Documente. Red. şt. Constantin Manolache. Iaşi: Editura LUMEN, 2011, 549 p. ISBN 978-973-166-272-5.

Capitole în monografii naţionale

ANDRIEŞ-TABAC, S.; XENOFONTOV, I. Notă asupra ediţiei. In: Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Publică «Enciclopedia Moldovei»; Red. şt. Constantin Manolache; coord. şi red. şt.: Silviu Andrieş-Tabac; consiliul red.: Vasile Bahnaru, Alexei Colâbneac, Anatolie Eremia [et al.]. Ch.: Institutul de Studii Enciclopedice (Tipogr. «Bons Offices» SRL), 2011, 636 p. ISBN 978-9975-4145-8-6.

COROPCEAN, I.; MANOLACHE, C. Securitatea naţională. In: Republica Moldova. Ediţie enciclopedică. Col. red.: Gh Duca (preş.). Ed. a 2-a. Ch.: Institutul de Studii Enciclopedice (Tipogr. «Bons Offices» SRL), 2011, p.717-723. ISBN 978-9975-9520-4-0.

JUC Victor. Politica Externă. In: Republica Moldova. Ediţie enciclopedică. Col. red.: Gh Duca (preş.). Ed. a 2-a. Ch.: Institutul de Studii Enciclopedice (Tipogr. «Bons Offices» SRL), 2011, p.706-715. ISBN 978-9975-9520-4-0.

MANOLACHE, C.; CIOBANU, V. Simbolurile Forţelor Armate. In: Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Publică «Enciclopedia Moldovei»; Red. şt. Constantin Manolache; coord. şi red. şt.: Silviu Andrieş-Tabac; consiliul red.: Vasile Bahnaru, Alexei Colâbneac, Anatolie Eremia [et al.]. Ch.: Institutul de Studii Enciclopedice (Tipogr. «Bons Offices» SRL), 2011, 636 p. ISBN 978-9975-4145-8-6.

Capitole în monografii şi culegeri naţionale

XENOFONTOV, I. Afghanistanul în contextul geopolitic internaţional: dilemele existenţei. In: honorem Anatol Ţăranu: Studii de istorie contemporană a românilor / Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie, Stat şi Drept. Coord.: Nicolae Enciu, Chişinău: CEP USM, 2011, pp.284-292. ISBN 978-9975-71-164-7.

Articole în reviste naţionale

Categoria C

XENOFONTOV, I. Societatea postcernobâl. Akademos. Revistă de ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. Chişinău, 2011, nr. 2 (21),70-76. ISSN1857-0461

Publicaţii ştiinţifice în alte reviste

CEBOTARI, S. Strategii de securitate: delimitări conceptual. In: Revista militară. Publicaţie ştiinţifică. Nr. 1 (4), 2011, p.4-11. ISSN 1857-405x

CIOBANU, V.; OHLADCIUC, E. Conflictul transnistrean. Realitate şi perspective de soluţionare. In: Revista militară. Publicaţie ştiinţifică. Nr. 1 (4), 2011, p.12-18.ISSN 1857-405x

ALBU, N. Securitatea regională: dilemele Mării Negre. In: Revista militară. Publicaţie ştiinţifică. Nr. 1 (4), 2011, p.19-26.ISSN 1857-405x

Vitalie MARINUŢĂ, MANOLACHE C. Problematica relaţiilor civil-militare în gândirea ştiinţifică mondială. In: Revista militară. Publicaţie ştiinţifică. Nr. 1 (4), 2011, p.33-39. ISSN 1857-405x

XENOFONTOV, I. The Soviet-Afghan war(1979–1989). Study of oral history. In: Revista militară. Publicaţie ştiinţifică. Nr. 1 (4), 2011, p.51-54. ISSN 1857-405x

XENOFONTOV, I.; Aramata Naţională a Republicii Moldova în apariţii editoriale. In: Revista militară. Publicaţie ştiinţifică. Nr. 1 (4), 2011, p.59-60.ISSN 1857-405x

Colaboratorii ştiinţifici ai Centrului sunt membri ai Colegiului de redacţie

  • Revista militară. Studii de securitate şi apărare. Publicaţie ştiinţifică a Academiei Militare „Alexandru cel Bun” (Chişinău, Republica Moldova).
  • Cohorta. Revista de istorie militară.
  • Romanian Journal for Multidimensional Education (Iaşi, România).
  • Postmodern Opening (Iaşi, România).

Publicaţii ştiinţifice ale Conferințelor Facultăților Academiei Militare:

Culegeri-de-articole științifice-ale-Conferintei cu participare internațională din 15-mai-2015.pdf

Culegeri de articole științifice ale Conferinţei interuniversitare cu participare internațională din 17 decembrie 2020.pdf

Culegeri de articole științifice ale Conferinței cu participare internațională din 19 mai 2016.pdf

Culegeri de articole științifice ale Conferinței cu participare internațională din 21 februarie 2021

Culegeri de articole științifice ale Conferinței cu participare internațională ”Dezvoltarea Armatei Naționale în contextul aprofundării reformelor democratice” din 24 februarie 2022

MANAGEMENTUL CRIZELOR ȘI PREVENIREA CONFLICTELOR INTERNAȚIONALE SUPORT DE CURS

Publicat by on iunie 7, 2022 în Publicaţii ştiinţifice | Comentariile sunt închise pentru MANAGEMENTUL CRIZELOR ȘI PREVENIREA CONFLICTELOR INTERNAȚIONALE SUPORT DE CURS

MANAGEMENTUL CRIZELOR ȘI PREVENIREA CONFLICTELOR INTERNAȚIONALE SUPORT DE CURS

Grosu, Ruslana. Managementul crizelor și prevenirea conflictelor internaţionale : Suport de curs / Ruslana Grosu ;  Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”, Facultatea Administraţie Publică, Catedra Ştiinţe Umanistice și Limbi Moderne. – Chișinău : Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”, 2022. – 152 p. : fig. Referinţe bibliogr. la sfârșitul temelor. – 50 ex. ISBN 978-9975-3220-9-6. 327.5(075.8) G 88h Suport de curs.pdf Caiet de...

detalii

Războiul sovieto-afghan. Studiu de istorie verbală. Percepţii. Documente.

Publicat by on august 10, 2012 în Publicaţii ştiinţifice | Comentariile sunt închise pentru Războiul sovieto-afghan. Studiu de istorie verbală. Percepţii. Documente.

Războiul sovieto-afghan. Studiu de istorie verbală. Percepţii. Documente.

XENOFONTOV, I. Războiul sovieto-afghan. Studiu de istorie verbală. Percepţii. Documente. Red. şt. Constantin Manolache. Iaşi: Editura LUMEN, 2011, 549 p. ISBN 978-973-166-272-5., PDF, 34,7Mb

detalii