(Română) Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate (CSSAS) organizeazăConferința Internațională „Mediul strategic de securitate: tendințe și provocări”, 16-18 mai 2018, la Chișinău

Posted on May 2, 2018 in Activităţi ştiinţifice, Anunţuri

(Română) Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate (CSSAS) organizeazăConferința Internațională „Mediul strategic de securitate: tendințe și provocări”,  16-18 mai 2018, la Chișinău

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Centre of Strategic Studies of Defense and Security (CSSDS)

organizes the International Conference

„Security strategic environment: trends and challenges”

May 16-18, 2018, in Chisinau

 

The deadline for paper’s title and abstract submission (100 words) –April1st, 2018, and for the full paper – May 1st, 2018(cssas@academy.army.md).

There is expected the participation of researchers from Republic of Moldova, Romania and Ukraine. No participation fee. Work languages: English, Romanian, and Russian.

 

Thematic area of the conference:

  1. THE REGIONAL SECURITY SYSTEM: RISKS, DANGERS, THREATS.
  2. THE MILITARY CAPABILITIES OF THE EASTERN EUROPEAN STATES IN THE NEW GEOPOLITICAL CONDITIONS: CHALLENGES AND RESPONSES.

 

Memo on the organizing institution

CSSDS is a subdivision of the Military Academy of Armed Forces “Alexandru cel Bun” of the Republic of Moldova. The Center is a plenipotentiary scientific coordinator of the instruction and organization of scientific research of the Academy; thus, it is a subject of science and innovation in Republic of Moldova.

The scientific research of CSSDS includes some components of the applied and fundamental research:

– the applied research is a priority and consists of orientation and broadening of knowledge and its use in creating of new processes, products and services or their improvement;

– the fundamental research consists of an activity oriented towards the acquisition of new scientific knowledge, formulation and verification of new hypotheses and theories.academy.army.md

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate (CSSAS)

organizeazăConferința Internațională

„Mediul strategic de securitate: tendințe și provocări”,

16-18 mai 2018, la Chișinău

 

Termenul limită pentru expedierea titlului comunicării și a rezumatului (100 cuvinte) –1 aprilie 2018, iara textului comunicării – 1 mai 2018(cssas@academy.army.md).

Se preconizează participarea unor cercetători dinRepublica Moldova, România și Ucraina. Nu este prevăzută taxă de participare. Limbile de lucru: engleza, româna, rusa.

 

Aria tematică a conferinței:

  1. SISTEMUL REGIONAL DE SECURITATE: RISCURI, PERICOLE, AMENINȚĂRI.
  2. CAPABILITĂȚILE MILITARE ALE STATELOR DIN EUROPA DE EST ÎN NOILE CONDIȚII GEOPOLITICE: PROVOCĂRI ȘI RĂSPUNSURI.

 

Notă privind instituția organizatoare

CSSAS este o subdiviziune a Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a Republicii Moldova.Centrul este coordonator plenipotenţiar al activităţii instructiv-ştiinţifice şi de organizare a cercetărilor ştiinţifice propriu-zise din cadrul Academiei; astfel fiind subiect al sferei ştiinţei şi inovării din Republica Moldova.

Cercetarea științificăa CSSAS include componentele de cercetare aplicată şi cercetare fundamentală:

– cercetarea aplicată este prioritară şi constă în orientarea şi lărgirea cunoştinţelor, precum şi în utilizarea acestora în crearea a noi procese, produse şi servicii sau îmbunătăţirea lor;

– cercetarea fundamentală constă în activitatea orientată spre dobândirea de noi cunoştinţe ştiinţifice, formularea şi verificarea de noi ipoteze şi teorii.

academy.army.md