Aviz susținerea tezei de doctorat

Posted on March 9, 2022 in Anunţuri, Articole, Avize

Școala Doctorală „Științe militare și de securitate națională” anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe militare, cu tema:

„Influenţa spaţiului geografic în desfăşurarea operaţiilor militare pe teritoriul Republicii Moldova”.

Candidat: Iurii CIUBARA

Conducător de doctorat: Igor SOFRONESCU, dr. în științe tehnice, conf. univ.

Consultant științific: Stan ANTON, dr. în științe militare

Specialitatea: 581.01 – Artă Militară.

Data: 18 martie 2022, ora 14.00.

Adresa: MD-2000, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Haltei 23, bloc administrativ, Sala Senatului AMFA.

Susținerea va avea loc în format mixt. Link de conectare:

https://conference.army.md/SustinereapublicaatezeidedoctorAMFA

Teza de doctor poate fi consultată la:

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi remise Școlii Doctorale „Științe militare și de securitate națională”, la adresa de e-mail: [email protected]