Acte normative

Declaraţia privind buna Guvernare

Declaraţia privind buna Guvernare

Declaraţia privind buna Guvernare, PDF, 265Kb

Carta universitară

Cartă universitară reprezintă actul normativ care reglementează cadrul legal general privind disciplina muncii şi funcţionalitatea Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, ca o necesitate evidentă pentru derularea, în condiţii optime, a activităţii interne.

Carta Universitară, DOC, 414Kb

Regulamentul privind activitatea senatului

 

Codul de asigurare a calității

 

Codul de etică

Codul-de-etica, DOC, 414Kb

Ghid metodic de redactare a tezelor de doctorat

Ghid metodic de redactare a tezelor de master

Regulament de evaluare activițății de studii

Regulament organizarea și desfășurarea procesului de învățămănt

Statutul studentului

Regulament privind acordarea bursei

Regulament administrare Pagina Web

Regulament de activitate a Bibliotecii

Regulament de activitate a Consiliului Științific

Regulament de activitate a Senatului

Regulament de activitate Școala Doctorală

Regulament de organizare cercetare științifică

Regulament privind Autoguvernarea studențească

Regulamentul publicației științifice

Revista militară

Revista-Militara , DOC, 414Kb

Regulamentul editorial

Regulament de conferire a titlurilor științifico-didactice AMFA


Planul de achiziții a bunurilor,lucrărilor și serviciilor al Academiei Militare ,,Alexandru cel Bun'' pentru anul 2023


Anunț/Invitație de participare la procedura de achiziție a bunurilor de mică valoare (ușa PVC)

Anunț/Invitație de participare la procedura de achiziție a bunurilor (DESERVIREA TEHNICĂ A ASCENSOARELOR)

Anunț Invitație de participare la achiziție de bunuri (usă din PVC și perete despărțitor cu ușă, inclusiv montarea lor)

Anunț Invitație de participare la achiziție de bunuri (materiale, servicii de montare sistemului vide)