Absolvirea cursului ”Psychology of Leadership”

Publicat on septembrie 28, 2018 în Evenimente

Absolvirea cursului ”Psychology of Leadership”

      În perioada 24-28 septembrie 2018 în Academia Militară a fost desfăşurat cursul ”Psychology of Leadership”de către instructorii  Academiei Sandhurts din Marea Britanie.

Obiectivele principale al cursului au fost axate pe:

Comunicarea, influențarea și negocierea;

Motivația și lucru în echipă;

Conducerea și gestionarea schimbărilor în colectiv;

Dezvoltarea gindirii critice;

Identificarea Problemelor și soluționarea acestora;

Luarea deciziilor în situații critice.

      Coordonatorul cursului, locotenent-colonel Pavel CROITORU, Decan facultate Admninistrație publică a menţionat că Scopul cursului a fost studierea materialului în Psihologia Conducerii.