Baza materială

Cazarme, cămine

Catedra ştiinţe umanistice si limbi străine

Catedra Ştiinţe umanistice şi limbi străine dispune de săli de studii bine amenajate în corespundere cu numărul studenţilor în plutoanele de învăţămînt. Toate sălile de curs sunt dotate cu aparataj televizat, televiziune prin satelit, calculatoare, aparataj video şi audio.

Catedra arta militară

La momentul actual, catedra Arta Militară dispune de 8 săli de studii pentru desfăşurarea procesului de învăţămînt la disciplinele catedrei, minipoligon tactic, laborator pentru desfăşurarea şedinţelor la pregătirea geniu.

Catedra artilerie

 Catedra „Artilerie” dispune de săli de studiu: pentru disciplinele de tragere şi conducere a focului de artilerie dotată cu poligon redus special; sală de studiu pentru disciplinele cu elemente de tactică şi activitate de luptă a subunităţilor de artilerie dotată cu poligon redus inversat, şi poligon redus pe bază de nisip; sală de studiu pentru disciplinele de topografie şi topogeodezie dotată cu hărţi speciale de lucru şi aparatură specială; sală de studiu pentru disciplinele de construcţie şi exploatarea a materialului de artilerie; laborator pentru exploatarea pieselor de artilerie. Catedra are la dispoziţie tehnică şi aparate specializate necesare procesului de instruire a studenţilor artilerişti.

Catedra comunicaţii şi informatică

 La momentul actual catedra Comunicaţii şi Informatică dispune de săli de studiu, săli de calculatoare şi laboratoare pentru desfăşurarea lecţiilor practice şi a procesului de învăţămînt la disciplinele catedrei. Totodată catedra dispune de mijloace tehice moderne de comunicaţii prin fir, radio, radioreleu şi transmitere de date.

Catedra pregătire fizică şi sport

 La dispoziţia studenţilor Academiei Militare sunt puse: săli de forţă, sala de lupte, portic de gimnastica, pista cu obstacole pentru militarii din toate armele, terenuri de volei, minifotbal, baschet, care corespund realizării procesului didactic de calitate.

Catedra sisteme de armament

Actualmente, catedra Sisteme de Armament are clase de studiu, laborator şi tir, pentru desfăşurarea şedinţelor practice şi teoretice la disciplinele catedrei. Catedra dispune de săli bine amenajate şi asigurare logistică necesară pentru desfăşurarea procesului de studii:

  • construcţia şi exploatarea armamentului de infanterie.
  • construcţia şi exploatarea armamentului maşinilor de luptă.
  • conducerea cu focul subunităţilor şi studierea regulilor de tragere.

La şedinţele practice de trageri de luptă este utilizat poligonul de tragere de la Baza militară de instruire Bulboaca.

Catedra tehnica militară

 La momentul de faţă catedra Tehnică Militară are clase de studiu şi laborator pentru desfăşurarea procesului de învăţămînt la disciplinele catedrei. Totodată catedra dispune de 2 unităţi de tehnică de luptă, şi o unitate de tehnică de luptă secţionată ca material didactic. În acelaşi timp catedra a încheiat contract cu “Centru de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională” privind instruirea studenţilor pentru obţinerea permisului de conducere la categoria “B”, acorduri de colaborare cu unităţile militare şi instituţiile de învăţămînt civile privind folosirea bazei materiale în scopul instruirii studenţilor în domeniu.