Rectorul

colonel Anatolie BUCUCI

colonel Anatolie BUCUCI

Rector (comandant)  Academia Militară a Forțelor Armate
„Alexandru cel Bun”

Ziua, luna, anul nașterii: 13 noiembrie 1977
Locul naşterii: satul Sălcuţa, raionul Căuşeni, Republica Moldova
Naţionalitatea: moldovean
Studiile, instituţia:

2014 — 2018 — doctorand Academia Militară a Forțelor Armate, mun. Chișinău

2014 — 2015 — master la specializarea Securitate și apărare Academia Militară a Forțelor Armate, mun.Chișinău

2007 — licență la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, specialitatea — drept

1999 — Colegiul Militar din Chişinău în, specialitatea — infanterie.

Experienţa profesională:

2020 — Rector (comandant) Academie Militară a Forțelor Armate

2018 — 2020 Prorector (lucru administrativ) Academia Militară

2016 — 2018 Locţiitor comandant academie lucru administrativ (prorector)

2015 — 2016 Decan facultate administraţie publică — lector universitar (nivelul I)

2011 — 2015 Şef catedră ştiinţe umanisice şi limbi străine facultate administraţie publică Academia Militară

2009 — 2011 Lector catedră tehnică militară facultate interarme Academia Militară

2006 — 2009 Lector catedră tehnică militară Institut Militar

2003 — 2006 Comandant companie auto batalion pază şi asigurare Batalion de Gardă

2002 — 2003 Comandant companie asigurare a procesului de învăţămînt Institut Militar

2000 — 2002 Comandant companie pază şi asigurare a procesului de învăţămînt Colegiul Militar

1999 — 2000 Comandant pluton maşini de luptă şi instrucţie compania pază şi asigurarea procesului de învăţămînt Colegiul Militar

Limbi străine: germana, franceza, rusa
Starea familială: căsătorit, trei copii


Mesajul Rectorului