Rectorul

colonel Iurie GÎRNEȚ

Rector (comandant)  Academia Militară a Forțelor Armate
„Alexandru cel Bun”

Ziua, luna, anul nașterii:  28 martie 1973
Locul naşterii:

Satul Slobozia  Mare, raionul Cahul.

Naţionalitatea: Moldovean
Studiile, instituţia:

 

2017 – Curs de Securitatea Regională,Centrul European de Studii de Securitate  „Georghe Marshall” din Garmisch-Partenkirchen, Germania.

2014 – 2018 – Doctorat, Academia Militară a Forțelor Armate ”Alexandru cel Bun”, Republica Moldova , Școala doctorală.

2014 – Curs postuniversitar în domeniul Securității și Apărării, în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate.

2009 – Curs academic de instructori la  şcoala NATO din Oberramergau, Germania.

2008 – Curs „Management Organizaţional”, Academia de Administraţie Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, municipiul Chişinău.

2004 – 2006 –  Universitatea Naţională de Apărare, mun. Bucureşti,  România, Facultatea de Comandă şi Stat Major, licențiat în Științe militare, specializarea conducerea interarme forțe terestre.

2001- Curs de stat major, şcoala de aplicaţii de infanterie, oraşul Făgăraş, România.

1991 – 1995 – Şcoala Militară Superioară de Comandă de Tancuri,  mun. Harcov, Republica Ukraina, specialitatea – conducerea subunităților și unităților de nivel tactic ale trupelor  de tancuri, calificarea – inginer pentru exploatarea tehnicii auto și blindate.

 

Experienţa profesională:

 

august 2022 — numit în funcţia de rector (comandant) Academie Militară a Forțelor Armate.

2016 – 16 septembrie 2022 – lector universitar, catedra Artă militară, facultatea Științe militare, Academia Militară a Forțelor Armate.

2015-2016 – prodecan facultatea Științe militare, Academia Militară a Forțelor Armate;

2009 – 2015- locţiitor comandant Academie  Militară pentru învăţământ (prorector).

 2007- 2009 – şef catedră tactică generală, Institutul Militar al Forţelor Armate.

2006 – 2007 – şef stat major Batalionul 22 Menţinere a Păcii.

august – noiembrie 2006- comandant batalion infanterie motorizată, Brigada 3 Infanterie Motorizată.

2003 – 2004 – locţiitor şef secţie operaţii, stat major , Brigada 3 Infanterie Motorizată.

2001- 2003 – şef stat major batalion de infanterie, Brigada 3Infanterie Motorizată.

2000 – 2001 – ajutor superior şef secţie operaţii şi pregătire de luptă, planificarea pregătirii operativ-tactice,  statul  major al Brigada 3 Infanterie Motorizată.

1996-2000 – comandant de companie, Brigada 3 Infanterie Motorizată.

1995 -1996 – comandant de pluton, Brigada 3 Infanterie Motorizată.

Limbi străine: Franceză, rusă
Starea familială: căsătorit, doi copii


Mesajul Rectorului