Cooperarea cu instituţiile din ţară

Academia Militară promovează o politică activă şi permanentă de cooperare cu instituţiile universitare din ţară, estimează colaborarea naţională drept o condiţie eficientă de afirmare în circuitul educaţional naţional şi mondial.

La nivel naţional au fost încheiate acorduri de colaborare cu instituţiile:

Academia Militară a Forţelor Armate colaborează cu organizaţiile şi instituţiile mediatice şi documentare din republică:

O modalitate de colaborare în plan naţional este organizarea manifestărilor ştiinţifice în comun cu instituţii din ţară:

  • Academia «Ştefan cel Mare» a Ministerului Afacerilor Interne — https://academy.police.md
  • Centrul pentru apărarea drepturilor recruţilor şi a militarilor în termen.