Centru perfecţionare continuă

Centru perfecţionare continuă

Centru perfecţionare continuă, constituie o subdiviziune organică a Academiei Militare ,,Alexandru cel Bun”.

Misiunea centrului:

Pregătirea personalului Forţelor Armate pentru participarea în operaţiuni de menţinere a păcii, instruirea ofiţerilor, subofiţerilor şi sergenţilor Armatei Naţionale, dezvoltarea conceptului învăţămîntului avansat distribuit la distanţă (ADL).

Obiective centrului:

 • Instruirea şi educarea efectivului Armatei Naţionale (AN) în scopul atingerii obiectivelor de parteneriat şi interoperabilitate;
 • Instruirea unităţilor, contingentelor militare şi individuală a efectivului AN pentru executarea misiunilor în Zona de Securitate (regiunea Transnistria a R. Moldova), în operaţiuni de suport a păcii sub egida ONU şi alte operaţiuni de coaliţii;
 • Elaborarea programelor analitice, recomandărilor şi lecţiilor însuşite pentru unităţile militare;
 • Instruirea efectivului de sergenţi, subofiţeri şi ofiţeri ai AN;
 • Dezvoltarea conceptului ÎDD şi integrarea cursurilor acestuia în curricula cursurilor de instruire a efectivului AN.

Structura organizatorică:

 • Secţie perfecţionare şi operaţiuni de menţinere a păcii;
 • Secţie administrare şi evaluare;
 • Serviciu învăţămînt avansat distribuit la distanţă.

Anual, efectivul Centrului planifică şi desfăşoară următoarele cursuri de instruire:

 1. Curs de pregătire a ofiţerilor Armatei Naţionale, preconizaţi pentru îndeplinirea misiunilor în Zona de Securitate a RM, în calitate de observator militar şi ofiţeri de stat major comandamentul Forţelor Mixte de menţinere a Păcii.— o dată pe an, 15 zile;
 2. Curs  de pregătire a liderilor inferiori (comandant pluton, companie) ai AN, preconizaţi pentru executarea misiunilor de menţinere a păcii în Zona de Securitate a RM şi operaţiuni de sprijin a păcii sub egida ONU — o dată pe an, 15 zile;
 3. Curs de pregătire a militarilor Armatei Naţionale destinaţi pentru executarea misiunilor în calitate de observatori militari în cadrul operaţiunilor de menţinere a păcii sub egida ONU (desfăşurat în limba engleză) — o dată pe an, 15 zile;
 4. Curs de pregătire a efectivului Armatei Naţionale preconizat pentru executarea misiunilor la posturile mixte de menţinere a păcii dislocate în Zona de Securitate pînă la patru ori pe an, 10 zile;
 5. Curs avansat interarme pentru efectivul de ofiţeri inferiori o data pe an;
 6. Curs de stat major pentru ofiţeri interarme nivel batalion o data pe an.

Totodată efectivul Centrului administrează şi acordă asistenţă la organizarea şi desfăşurarea următoarele cursuri de instruire:

 1. Curs de perfecţionare a specialiştilor în domeniul armei de geniu;
 2. Curs de specializare în domeniul de complexe portative de rachete antiaeriene (9K38);
 3. Curs de specializare în domeniul de artilerie antiaeriană (AZP-57);
 4. Curs de specializare în domeniul artilerie antiaeriene (ZU-23-2);
 5. Curs de bază în domeniul topografiei militare;
 6. Curs de specializare în domeniul radiolocației;
 7. Curs de specializare în domeniul planificării operațiilor logistice;
 8. Curs de perfecţionare a specialiştilor în domeniul resurse umane;
 9. Curs de perfecţionare a specialiştilor în domeniul mobilizării;
 10. Curs de pregătire a funcționarilor publici în domeniul mobilizării;
 11. Curs de perfecționare a specialiștilor în domeniul recrutării-încorporării;
 12. Curs specializat în domeniul transportării muniţiilor în condiţii de siguranţă;
 13. Curs de inspecție vizuală a munițiilor;
 14. Curs de testare chimică a munițiilor;
 15. Curs de instruire a conducătorilor auto pentru transportarea mărfurilor periculoase;
 16. Curs de calificare pentru executarea paraşutărilor cu cord;
 17. Curs de calificare “Forțe Speciale”;
 18. Curs de supraviețuire;
 19. Curs de perfecţionare în domeniul NBC.

 

În martie 2012 Centru de Perfecţionare Continuă a fost acreditat ca membru al Reţelei Centrelor de Instruire al Consorţium — ului Parteneriatului pentru Pace. (PTC).