Conferinţa ştiinţifică „Republica Moldova în condiţiile noii arhitecturi de securitate regională”, ediţia 2012

Publicat on mai 17, 2012 în Evenimente

Conferinţa ştiinţifică „Republica Moldova în condiţiile noii arhitecturi de securitate regională”, ediţia 2012

În cadrul Academiei Militare “Alexandru cel Bun”, pe data de 17 mai 2012, a avut loc conferinţa ştiinţifică „Republica Moldova în condiţiile noii arhitecturi de securitate regională”, ediţia 2012.

Respectiva întrunire ştiinţifică aduce în centrul atenţiei abordărilor ştiinţifice problema pericolelor iminente care pot pune în dificultate funcţionarea sistemului de securitate naţională a statului, referitoare la instituţiile statului, la politica externă, politica internă ş.a., cu repercusiuni directe asupra funcţionării domeniului militar naţional. Astfel, în contextul social-politic al Republicii Moldova, cu subsecventele probleme ce ţin de domeniul securităţii politice, energetice, teritoriale etc., sunt tot mai actuale şi motivate abordările ce ţin de securitatea Republicii Moldova la nivelul intereselor geopolitice internaţionale, naţionale şi regionale, au susţinut referenţii –participanţi la conferinţă.

Aşadar, activitatea ştiinţifică sus-menţionată face parte din încercările de abordare a unei atare problematici direcţionate spre asigurarea securizării domeniilor, elementelor statului, sub toate aspectele.

Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Republica Moldova în condiţiile noii arhitecturi de securitate regională” este organizată anual în Academia Militară „Alexandru cel Bun”.

Atît referenţii din ţară, cît şi cei de peste hotare au susţinut că promovarea şi aplicarea teoriilor, cercetărilor ştiinţifice, care vizează consolidarea securităţii naţionale a statului, pot fi realizate doar printr-un efort comun al cadrului academic, ştiinţific, la nivel naţional, dar şi printr-un înalt grad de cooperabilitate dintre instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova, instituţiile responsabile de abordarea şi soluţionarea acestor probleme, precum şi factorii de decizie ai statului.

Astfel, discursurile şi comunicările prezentate în cadrul conferinţei reprezintă, de fapt, o contribuţie pozitivă în această ordine de idei.