Conferinţa Universitară „Conflictele din Europa: premise, evoluţii, perspective”

Publicat on noiembrie 24, 2015 în Evenimente

Conferinţa Universitară „Conflictele din Europa: premise, evoluţii, perspective”

CHIŞINĂU, 24 noiembrie 2015 – Studenţii Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”,Octavian Butnaru, anul III de studii, Edgar Dacin, anul II de studii şi Cristina Sîrbu,anul I de studii au participat la Conferinţa Naţională „Conflictele din Europa:premise, evoluţii, perspective”, organizată la Universitatea de Stat din Moldova, în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie.

Evenimentul a fost deschis de către rectorul Universităţii de Stat din Moldova Prof. univ., dr. habil. Gheorghe Ciocanu, care a subliniat că activitatea ştiinţifică universitară naţională întruneşte studenţii instituţiilor superioare de învăţămînt din ţară şi de paste hotare:Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” şi Universitatea din București.

În timpul evenimentului partcipanţii au prezentat un şir de teme care elucidează conflictele din Europa, premisele, evoluţia în timp a evenimentelor şi, totodată,  perspectivele care au marcat Europa în dezvoltare la etapa contemporană.

Studenții militari participanţi la Conferinţa Naţională „Conflictele din Europa: premise, evoluţii, perspective” au avut o evoluţie excelentă, fiind ghidaţi de către lectorul Academiei Militare „Alexandru cel Bun”, locotenent-colonelul (r), conf. univ., dr. Anatolie Leșcu, profesor la Catedra Administrație Publică.

La finele conferinţei ştiinţifice, studenţii au primit, din partea conducerii Facultăţii de Istorie şi Filosofie, diplome de participare, cu menţiunea că cei mai buni şi mai bine pregătiţi, au fost studenţii Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.