Vizită de lucru a experţilor din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” în domeniul modernizării învăţămîntului militar

Publicat on noiembrie 24, 2015 în Evenimente

Vizită de lucru a experţilor din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” în domeniul modernizării învăţămîntului militar

CHIŞINĂU, 23 noiembrie 2015 – În perioada 23 – 26 noiembrie 2015, în Academia Militară are loc vizita de asistenţă a șase experţi din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” (UNAp), București, România. Reprezentanții UNAp sunt membri ai școlii doctorale „Științe militare și de Securitate” a consorțiului instituțiilor de învățământ Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” și Universității Naționale de Apărare „Carol I” (România).

Scopul vizitei este motivat de necesitatea revizuirii programelor de studii la doctorat, revizuirea tematicii tezelor de doctorat, stabilirea conținutului didactic al disciplinelor predate în cadrul școlii doctorale a Academiei Militare, recomandarea de cadre didactice universitare care vor ține cursuri pentru doctoranzi, precum și stabilirea etapelor ulterioare de activitate în cadrul școlii doctorale.

Potrivit locotenent-colonelului (r), dr. conf. univ. Igor SOFRONESCU, activitatea în cauză se încadrează în prevederile obiectivelor IPAP privind modernizarea învăţământului militar şi racordarea lui la standardele occidentale, dezvoltarea Academiei Militare cu suportul Programului de Consolidare a Instruirii în domeniul Apărării (DEEP), precum și instituirea și funcționarea studiilor de doctorat.