Acreditarea programului de formare continuă Servicii ale securității (Probleme actuale ale securității naționale)

Publicat on august 2, 2022 în Evenimente

Acreditarea programului de formare continuă Servicii ale securității (Probleme actuale ale securității naționale)

În contextul evaluării externe a calității Programului de formare continuă Servicii ale securității (Probleme actuale ale securității naționale), Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, prin decizia Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, a obținut certificatul de acreditare a specializării postuniversitare, pentru o perioadă de 5 ani.
Cursul postuniversitar de perfecționare reprezintă o specializare de nivel politico-militar, cu statut de program de formare profesională continuă, ce deține titlul aprobat: „Probleme actuale ale securității și apărării naționale”.
Specializarea constituie o reactualizare a spectrului problematic ce ține de securitatea și apărarea națională a țării. Totodată, cursul în cauză manifestă și un deosebit interes pentru instituțiile statului, dar și mediul academic, preocupate de probleme ale securității și apărării naționale ale țării, fapt motivat de noua configurație de securitate regională în dinamică, dar și de procesul de implementare a reformelor ce au loc în țara noastră.